پاورپوینت درمورد کنترل عصبی-تطبيقی بازوی انعطاف پذير

پاورپوینت درمورد کنترل عصبی-تطبيقی بازوی انعطاف پذير

پاورپوینت درمورد کنترل عصبی-تطبيقی بازوی انعطاف پذير

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد کنترل عصبی-تطبيقی بازوی انعطاف پذير

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

محتویات

کنترل عصبی-تطبيقی بازوی انعطاف پذير

کنترل عصبی سيستم کولر خودروتخمين حالت شارژ باتری ها توسط فيلتر کالمن با استفاده از مدل عصبی

کنترل سرعت و گشتاور موتور سويج رلوکتانس

کنترل بهينه گشتاور-سوخت در نيروی کششی خودروهای ترکيبی با استفاده از شبکه های عصبی

کنترل سکوی ردياب الکترواپتيکی

کنترل تصوير در پريسکوپ سه درجه آزادی

اصلاح خطای پرواز با استفاده از فيلتر کالمن و شبکه عصبی

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

کنترل عصبی-تطبيقی بازوی انعطاف پذير

هدف، حرکت دادن دو بازوی سری انعطاف پذير است به طوری که ارتعاش بازوها به حداقل برسد